Woonrevolte Amersfoort posters (A3)

3,0020,00 inclusief BTW

Er is een wooncrisis in Nederland, ook in Amersfoort! Als gevolg van politieke keuzes zijn huren onbetaalbaar en worden huizen opgekocht door beleggers die de woningprijzen opjagen om hun eigen zakken met de winst te spekken. Wonen is een recht, geen verdienmodel!

Steeds minder mensen kunnen nog een woning vinden en dakloosheid is een probleem dat steeds meer mensen raakt. Tijdelijke huurcontracten rukken op en mensen die wanhopig op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd worden steeds vaker de speelbal van antikraakbedrijven en huisjesmelkers. Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar uitgespeeld door politici die zelf de woningnood hebben veroorzaakt.

Mensen met lage inkomens worden verdrongen door gentrificatie. In de buurt Jericho krijgen mensen die daar hun hele leven al wonen te horen dat hun woningen gesloopt gaan worden omdat de gemeente op andere plekken in de stad die vrij komen liever woningen voor de hoge inkomens bouwt.

De wooncrisis raakt ook de klimaatcrisis. Huurders wonen nog veel te vaak in tochtige woningen vol vocht en gaan met de stijgende gasprijzen alleen maar meer betalen. Woningcorporaties doen te weinig aan onderhoud en misbruiken duurzaamheid om de sloop van Jericho te rechtvaardigen.

Het is daarom tijd om op te staan! In veel steden zijn al woonprotesten geweest: In Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. Maar het mag daar niet ophouden, en daarom gaan we nu ook in Amersfoort de straat op om ons recht op wonen op te eisen!

Ons protest, de Woonrevolte in Amersfoort zal plaatsvinden op 30 januari. De precieze tijd en locatie volgen later nog.

Alle winst van deze posters gaat naar de organisatie van deze demonstratie!

Wissen