De martelaren van 13 november

2,50 inclusief BTW

Precies 105 jaar vóór de publicatie van dit pamflet, op 13 november 1918, vielen de eerste doden van de socialistische revolutie in Nederland. Vier kameraden werden vermoord op een demonstratie in het midden van de Roode Week, een periode waarin Nederland in de greep was van lokale opstanden van soldaten en arbeiders. De meest bekende spreekbuis van deze opstand, SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra, had kort daarvoor in het parlement aangekondigd dat hij geloofde dat het tijd was dat de arbeidersklasse de macht zou opeisen.

In dit korte pamflet van 8 pagina’s, een eerste in een serie van Nederlandse socialistische mini’s, herpubliceert socialistische uitgeverij Proletaris in samenwerking met ROOD, Socialistische Jongeren, een artikeltje van een van de meest bekende Nederlandse marxisten: Henriëtte Roland Holst. Deze tekst verscheen voor het eerst op 19 november 1918 in de Tribune, het weekblad van de Communistische Partij in Nederland. Voorzien van een eveneens korte inleiding, vormt dit pamflet een interessant inkijkje in de meest revolutionair-socialistische periode die we in ons land tot op heden gekend hebben.

Met dit pamflet hopen wij een aanzet te doen om nieuw leven te blazen in de herdenking van de eerste en tot nog toe enige socialistische revolutiepoging in Nederland.”

Ter nagedachtenis aan onze martelaren:

H. P. Jungen (1878-1918)
J. Strumholm (1901-1918)
J. van Putten (?-1918)
een naamloze kameraad

Op voorraad

Levering tussen morgen en 24,April 2024